Ticket: Lebedele – de Hans Christian Andersen

Sâmbătă, 3.04.2021, ora 18.00 (17:00 CET)

Pay what you want to support the artists! The minimum price is 10€. To pay please click on „Jetzt bezahlen“.

Mindestpreis: 10,00

Warenkorb anzeigen
Kategorie:

Beschreibung

Sâmbătă, 3.04.2021, ora 18.00

Lectura: Ilinca Harnut

Muzica: Anca Elena

Publicată în 1838, Lebedele este o poveste romantică de o mare frumusețe și originalitate în care fantezia, visul şi realitatea se împletesc. Eliza, eroina poveștii, personifică atât condiția artistului, cât şi condiția femeii, aceea care, prin dragostea și credința sa poate să învingă blestemul.

Spectacolul se desfășoară sub forma lecturii textului literar acompaniat la pian de muzica semi-improvizată având la bază Suita Andersen de Anca Elena.

Subiect: Un crai avea o fată, Eliza și unsprezece băieti. Dupa moartea mamei lor, se însoară cu o crăiasă rea și hapsână care îi indepărtează pe copii de tată. Pe Eliza o trimite la țară, iar pe frați îi preschimbă în lebede. Dupa ce Eliza reușește să își regăsească frații, care doar noaptea își recapătă chipul omenesc, aceștia o poartă în zbor către o țară îndepărtată, în care Eliza are viziunea dezlegării blestemului: în vis, Fata Morgana îi spune că trebuie să împletească unsprezece cămăși din urzici pe care să le arunce peste lebede, care își vor recăpăta chipul omenesc, condiția fiind aceea de a lucra într-o tăcere absolută. După ce se trezește, Eliza începe să împletească și este găsită astfel de un crai care se îndrăgostește de ea și o ia de soție. Munca sa ciudată naște suspiciuni printre supuși, care o acuză de vrăjitorie. În drumul spre eșafod, poporul se repede la ea pentru a-i smulge lucrul din mână, însă cele unsprezece lebede apar și o apără cu aripile lor. Eliza aruncă cămășile peste ele și în acel moment apar cei unsprezece frați. Poate în sfârșit să vorbească și adevărul iese la lumină.

Ilinca Hărnuț este actriță, scenarist și artist multimedia. A absolvit UNATC I.L. Caragiale secția actorie și este în prezent doctorandă la UNARTE. Profesează ca interpret, atât în teatru cât și în film, colaborând cu Radu Jude, Cristian Nemescu, Josef Demian, Sarra Tsorakidis, Michal Docekal, Petrică Ionescu, Alexandra Penciuc, Elena Morar, etc. Concepe și interpretează performance-urile „Nevermind the Big Picture”, 2020, în cadrul proiectului Practicing Solo Colective, la WASP, alături de Aurora Kiraly, „Daddy Dearest” în cadrul evenimentului „NETCAST: București – Paris în 201, performance-uri transmise live în cele două capitale” alături de Marilena Preda Sânc și de Wanda Mihuleac. Inițiază proiectul de promovare și ilustrare audio-vizuală a poeziei feminine românești, Herword.ro.

Născută în 1979 la Bacău, Anca Elena a absolvit Universitatea Națională de Muzică din Bucureşti, secția pian. Ca pianistă, publică în 2020 cd-ul premieră în România cuprinzând interpretarea ciclului Vingt Regards sur lEnfant-Jésus de Olivier Messiaen. Urmeaza primul său cd cu muzica originală, Suitele No, Andersen şi Birds and Letters. Tot în 2020, la Editura Muzicală  apar cartea “Analiză si viziune interpretativă în lucrarea Vingt Regards sur lEnfant-Jésus de Olivier Messiaen” şi partitura suitelor No si Andersen. Ultimul său cd, lansat online în februarie 2021, cuprinde interpretarea seriei 24 Minis in 24 keys de compozitorul german Ratko Delorko.

 

The Wild Swans

Saturday, 03.04.2021 17:00 CET

by Hans Christian Andersen

Music: Anca Elena

Reading: Ilinca Harnut

Published in 1838, The Wild Swans is a tale in which fantasy, dream and reality are intertwined in a romantic story of a great beauty and originality. Elisa, the heroine, personifies both the artist’s and woman’s condition through her love and faith which can unlock the spell.

The show takes the form of the reading of the literary text accompanied by  the semi-improvised piano music.

Subject: A king had a girl, Elisa, and eleven boys. After their mother’s death, he gets married with a bad queen, which wants to separate the children of their father. So, she sends Elisa in country and turns the brothers into swans. After Elisa founds them, which only in the night get back humans, they carry her by flying to a far country, where Elisa has the vision of the spell’s unlocking. In dream, Fata Morgana tells her that she must make eleven shirts of nettles and then throw over the swans, which will recover their human looking, the condition for the miracle being to work without saying a word. After waking up,  Elisa starts to knit the shirts and is found like this by the king of that country which is falling in love with her and marries her. Her strange work makes people suspicious, accusing her by witchcraft. On the way to scaffold, while she goes on the braiding, the people wants to destroy the shirts, but the eleven wilde swans appear and defend Elisa with their wings. She throws the shirts over the swans and in that moment eleven brothers get back humans. She can finally talk and the truth comes out.

Born in 1979 at Bacău, Romania, Anca Elena graduated the National University of Music from Bucharest, piano section. As pianist, she released in 2020 the cd of Olivier Messiaen’s cycle Vingt Regards sur lEnfant-Jésus, a premiere cd in Romania. Her first cd as composer and pianist followed: the Suites No, Andersen and Birds and Letters. Also in 2020, Editura Muzicală published her book “Analiză si viziune interpretativă în lucrarea Vingt Regards sur lEnfant-Jésus de Olivier Messiaen” and the score of No and Andersen Suites. Her last cd, released online in February 2021, is the performing of 24 Minis in 24 keys by the German composer Ratko Delorko.